کتاب Clean Code
{"animation":"smooth","circlewidth":"0.03667","backgroundwidth":"0.8","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#d200e9","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#d200e9","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#d200e9","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#d200e9","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}

Clean Code

کدنویسی تمیز

عمو باب

-چگونه می‌توان تفاوت بین کد خوب و بد را بیان کرد

-چگونه می‌توان کد خوب نوشت و کد بد را به کد خوب تبدیل کرد

-چگونه خوب نام گذاری کنیم، توابع خوب، اشیا خوب و کلاس‌های خوب ایجاد کنیم

-چگونه به کد فرمت بدهیم تا به حداکثر خوانایی ممکن برسیم

-چگونه مدیریت خطای کاملی بدون مبهم کردن منطق کد را پیاده سازی کرد

-چگونه آزمون واحد انجام داد و توسعه آزمون محور را تمرین کرد

کتاب Clean Code

مرجع کتاب های تخصصی برنامه نویسان