نوشته‌ها

کدنویس تمیز

کدنویس تمیز فصل دوم: نه گفتن

/
کتاب کدنویس تمیز یا کدنویسی تمیز برای حرفه ای ها بهترین نت…

کدنویس تمیز فصل سوم: بله گفتن

/
  سوی دیگری از «تلاش» بیایید تصور کنیم که پیتر مسئول برخی ا…

کدنویس تمیز فصل هفتم: تست پذیرش

/
    ابهام تا دیر وقت راه حل مشکلِ دقت زودرس آ…