کتاب Clean Code

  • حتی کد بد هم می‌تواند کاربرد داشته باشد. اما اگر کد تمیز نیست، می‌تواند سازمانِ توسعه‌دهنده را به زانو درآورد. هر سال، ساعت بی‌شمار و منابع قابل توجهی به دلیل نوشتن کد بد از دست می‌رود. اما لازم نیست این اتفاق رخ دهد.
  • رابرت سی. مارتین “عمو باب از سال 1970 یک حرفه‌ای نرم افزار و یک مشاور بین المللی نرم افزار از سال 1990 بوده است.
  • متخصص نرم افزار سرشناس، رابرت سی مارتین، یک پارادایم انقلابی را با کدنویسی تمیز ارائه می‌دهد: کتاب راهنمای توسعه نرم‌افزار به روش چابک.
  • مارتین همراه با همکارانش از شرکت Object Mentor، بدون مقدمه چینی روش‌های ایده آلی را در توسعه نرم افزارها به روش چابک برای تمیز کردن کد، در این کتاب خلاصه کرده‌اند.

کتاب Clean Code یا کتاب کدنویسی تمیز به 3 بخش تقسیم می‌شود.

  1. بخش 1 به توصیف اصول، الگوهای و شیوه های نوشتن کد تمیز می‌پردازد.
  2. بخش 2 شامل مطالعات موردی در مورد افزایش پیچیدگی است. هر بررسی این وضعیت‌ها، یک تمرین برای تمیز کردن برخی از کدها می‌باشد – تبدیل کردن کدی که دارای مشکلاتی است به کدی که درست و موثر است.
  3. بخش 3 این کتاب، نتیجه نهایی کار ما می‌باشد. این قسمت، یک فصل است که شامل یک لیست از اکتشافات و نشانه‌ها در زمان تولید کد و  بررسی مطالعه‌های موردی می‌باشد. نتیجه این روش دانش پایه ما را زمانی که کد را می‌نویسیم و می‌خوانیم و تمیز می‌کنیم، نشان می‌دهد.
کتاب Clean Code