نوشته‌ها

مشکل امنیتی Exim

آسیب پذیری بسیار خطرناک در سرویس ایمیل Exim

/
اخیرا مشکل امنیتی در نرم افزار ارسال و دریافت ایمیل Exim شناسایی ش…