بایگانی برچسب برای: ترجمه کتاب کدنویسی تمیز

کتاب clean code

معرفی کتاب Clean Code

/
حتی کد بد هم می‌تواند کاربرد داشته باشد. اما اگر کد …
کتاب Clean Code
کتاب Clean Code
کتاب Clean Code

کتاب Clean Code فصل 2 : نام های معنی دار

/
کتاب CLEAN CODE فصل 2 : نام های معنی دار مقدمه نام ها همیشه در نرم افزار وجود …