بایگانی برچسب برای: ترجمه clean architecture

کتاب معماری تمیز

فصل 22 کتاب Clean Architecture : معماری تمیز

/
هر یک از این معماریها، سیستمهایی را تولید می کنند که دارای …
کتاب معماری تمیز

فصل 15 کتاب Clean Architecture : معماری چیست؟

/
واژه ی معماری، تصور قدرت و معماآميز بودن را به ذهن می آورد. معما…
کتاب معماری تمیز

فصل 1 کتاب Clean Architecture : طراحی و معماری چیست؟

/
    در طول سالیان همیشه میان طراحی و معماری ابها…
کتاب معماری تمیز

معرفی کتاب Clean Architecture

/
کتاب Clean Architecture راه حل‌های عملی معماری نرم افزار …