بایگانی برچسب برای: خرید کتاب clean coder

کدنویس تمیز

کدنویس تمیز فصل دوم: نه گفتن

/
بهترین نتیجه ممکن، هدفی است که شما و مدیرتان به اشتراک می گذار…

کدنویس تمیز فصل سوم: بله گفتن

/
  سوی دیگری از «تلاش» بیایید تصور کنیم که پیتر مسئول برخی ا…

کدنویس تمیز فصل هفتم: تست پذیرش

/
    ابهام تا دیر وقت راه حل مشکلِ دقت زودرس آ…